Vitaliteit ...

Vitaliteit ...

Vitaliteit heeft een grote invloed op hoe we het leven (be)leven. Iemand die zich vitaal voelt is in staat om zich te manifesteren, veranderingen gemakkelijker op te vangen, zijn leven beter te organiseren, beter moeilijke en pijnlijke levenservaringen te dragen, plezier te maken ….en zoveel meer. Bij bewustwording van een gebrek aan vitaliteit kan er met taoïstische technieken veel 'gewonnen' worden met het aanpakken hiervan.

Is vitaliteit een objectief gegeven of een subjectieve beleving?
Als we uitgaan van het objectief meetbare, kunnen we o.a. denken aan fysieke conditie en soepel kunnen bewegen. In de subjectieve beleving gaat het er meer over hoe je je voelt, ervaar je je voldoende thuis in je eigen lichaam en hoe beleef je je geestelijke gesteldheid.

Als we vitaliteit benoemen als 'vrij stromen zonder blokkades waarbij geen onnodig energieverlies optreedt', hebben we meerdere handvatten. Want we kunnen onszelf dan bij gebrek aan vitaliteit een aantal vragen stellen en gericht gaan zoeken. Wat is vrij stromen, wat zijn blokkades en hoe verliezen we energie?

Bij het beantwoorden van bovenstaande vragen is het belangrijk om een grondperspectief te definiëren. Dus op welke manier kijken we ertegen aan? Kijken we naar het 'westers denken', waar men van het fysieke lichaam uitgaat dat als gevolg van een chemisch proces (zuurstof en voeding) energie produceert. Of kijken we volgens het 'oosters perspectief', waarbij men van een bezield energielichaam uitgaat waarbij het fysieke lichaam een manifestatie is van dat energielichaam. We gaan hier uit van het 'oosters perspectief'.

- Vrij stromen?
Vrij stromen is dat de levensenergie ongehinderd haar natuurlijke paden door het lichaam kan volgen. In het Taoïsme noemen we deze energie 'chi'. De chi wordt volgens taoïstische principes vanuit 3 'elixervelden' vormgegeven.

- Blokkades?
Blokkades zijn weerstanden die de chi verhinderen haar natuurlijke paden door het lichaam te volgen. De (meeste) blokkades hebben de vorm van fysieke, emotionele of mentale spanning.
- Fysiek
Bij fysieke blokkades kun je denken aan blokkades als gevolg van een onjuiste houding van het skelet door afwijkende spiertonussen, of aan bindweefsel dat verzadigd is met afvalstoffen, of je kunt denken aan 'troebele' gewrichtsvloeistof in de gewrichtskapsels als gevolg van te weinig of eenzijdig bewegen.
- Emotioneel
Emotionele blokkades zijn bijvoorbeeld vroege jeugdervaringen waarbij we niet de emoties bij die ervaring volledig hebben kunnen doorleven en we niet zijn teruggekeerd naar een geheel 'veilig gevoel' (de ervaring is niet gunstig afgerond). Ook kan gedacht worden aan opgeslagen en doorgegeven 'schade' van voorouders.
- Mentaal
Een mentaal voorbeeld kan zijn een innerlijk aanvaarde overtuiging (vaak onbewust). Ook beïnvloeding vanuit de sociale omgeving, de 'oordelende' maatschappij of het willen voldoen aan een gewenst beeld, kan enorm op onze mentale vitaliteit drukken.

- Onnodig energieverlies?
- Fysiek
Als gevolg van onze gemiddelde 'westerse moderne' levensstijl met zittend werk, zittend vervoer, zittend op een toilet en min of meer liggend televisie kijken heeft bijna iedereen een verzwakte spiertonus in de bekkenbodem. Als gevolg van een verzwakte bekkenbodem treedt energieverlies op.
- Emotioneel
Als we onze emoties niet kunnen begrijpen of doorgronden bestaat de kans dat deze emoties in ons systeem aanwezig blijven en wij hierdoor energie blijven verbranden.
- Mentaal
Denken kost energie. Het taoïsme beleeft onnodig veel denken als een vorm van misbruik van de hersenen. Taoïsten vinden bijvoorbeeld malen en piekeren een verspilling van energie, misschien wel het grootste 'energie-lek'.

De verschillende werkingsgebieden (fysiek, emotioneel, mentaal) beïnvloeden elkaar ook voortdurend ..... creëren emoties onze gedachten of sturen we met gedachtes onze emoties aan?......

Vitaliteit en bezieling
We kunnen ook kijken wat ons vitaliteit geeft. Waar krijgen we energie van? We krijgen o.a. energie van 'bezieling'. Wat is bezieling? Voor mij is bezieling het (durven) volgen van je hart en het kunnen ervaren van inspiratieve krachten.

Welkom bij Taovitaliteit.